DZIĘKUJEMY ZA ODDANE GŁOSY!

Najwięcej głosów oddaliście na:

Specjalistyczne szkolenia dekarskie zorganizowane przez markę DAKEA w szkołach branżowych objętych projektem Zawód Przyszłości Dekarz

57%
głosów

Specjalistyczne
szkolenia

dekarskie dla uczniów

Dekarze Ludzie Firmy Opinie

DEKARZE 01/2020

Pobierz drugie wydanie
rocznika o profesjonalistach

#DUMNY DEKARZ w 2019 roku

1 891

uczestników kampanii

184

zdjęcia Dumnych Dekarzy
w Galerii Projektu

8 500

egzemplarzy
rocznika „Dekarze”
w całej Polsce

GALERIA PROJEKTU #dumnydekarz

MISJA

Misją projektu jest promocja zawodu dekarza poprzez umożliwienie profesjonalistom zaprezentowanie siebie oraz swoich sukcesów. #DUMNYDEKARZ odpowiada na wymagania rynku związane z brakiem rąk do pracy, jak również na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi dekarskie.

W 2019 roku przeprowadziliśmy ogólnopolską kampanię, w ramach której, dzięki zaangażowaniu dekarzy na naszej stronie, przekazaliśmy środki finansowe na konto Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, które posłużą ufundowaniu stypendiów dla najlepszych uczniów klas dekarskich. Efekty zaangażowania dekarzy w inicjatywę #DUMNYDEKARZ prezentujemy w galerii projektu na tej stronie.

Misja